Pedagogy from an artistic perspective

Pedagogy from an artistic perspective

merge and blur

To join and dissolved the boundary between pedagogy, teaching, life and art. Alone or in groups I attend peripheral artistic places to mix performance, art, education, and everyday life with various fictions and fantasies.

vränga=

CuratingPosted by Fredric Gunve 09 Sep, 2013 15:39

vränga= Motala är vårt energifält, vår portal, allt kan hända. Det är en öppning – ett alternativ. Tillfälligheter är vår metod. Tillfälliga rumsligheter, berättelser och möten är utställningens riktning. För utställningen står inte stilla, utan den rör på sig. Kom och var med innan den försvinner ! De konstnärliga verken är möjligheternas farkoster både för oss konstnärer, publik och medarbetare. Vi är alla deltagare. En rörelse och förändring genom det tillfälliga. Vi är tillfälliga (öppna), världen är tillfällig. Tillsammans blir vi med- tillfälliga (con-temporary), öppna tillsammans. Åtta konstnärer från Göteborg sammanstrålar i Motala. De bidrar inte med objekt utan tar hjälp av olika vardagliga taktiker, formler och material in i den konstnärliga situationen. Dessa urbana esoteriker börjar sitt arbete utomhus där ett performativt energifält spänns upp. I Motala konsthall möts publiken av en förlängning av arbetet utomhus som visar upp kopplingar mellan ute/inne, offentligt /privat, det överraskande/ det vardagliga. Utställningen i konsthallen följer sedan med dess publik ut och in i världen.

Kajsa G. Eriksson och Fredric Gunve,

Augusti 2013

Utställningstider för vränga= på Motala Konsthall:

Utomhus: 19 augusti–21 augusti

Vernissage: 24 augusti kl. 13.00–15.00

Utställning: 24 augusti – 22 september

Program:

Vague Research Studios, som består av Kajsa G. Eriksson och Lena T H Berglin, kommer med sitt verk Allt mitt är ditt – Allt ditt är mitt föra ett samtal om ägande och det gemensamma på Motala busstation. Mellan måndag och onsdag, kl. 10.00–16.00, kommer de att installera en textil morsekod på busstationen som tar över delar av platsen. Samtidigt för de samtal med förbipasserande om mitt och ditt och det gemensamma. I konsthallen fortsätter deras arbete med att involvera publiken i gestaltningen av gränsen mellan mitt och ditt och ute och inne.

Magdalena Rapala och Hampus Pettersson presenterar gemensamt verket Portal. De kommer att genomföra ett antal vandringar i och kring stadsrummet. Det börjar med en workshop på konsthallen under måndag kväll som sedan följs upp med två vandringar utomhus tisdag och onsdag kväll. Max 5 deltagare per vandring och anmälan görs på konsthallen. På konsthallen visas sedan målningar och teckningar som utgår från gående som konstnärlig praktik.

Gustav Lejelind kommer att i Motala skapa Radio of a City, ett experimentellt radioprogram. Utomhus, på olika platser i staden kommer han att göra kortare framträdanden och spela in ljud. Se detaljerat program för tider o platser. Radioprogrammet kommer man att kunna lyssna på under utställningen på Motala Konsthall och även som pod-radio.

Anna Carlsson och Patric Larsson presenterar sitt verk Att flyga över nästen med start tisdag kväll den 20:e augusti. Under tisdagen och onsdagen kan man se konstnärerna placera och installera en stor mängd färgstarka fåglar i Motala stadspark. På Motala Konsthall fortsätter sedan verket med ett hus, fågelläten och samtal mellan en man och en kvinna.

Fredric Gunve kan man hitta på Motala bibliotek under måndag till onsdag med arbetet Hylla bibliotekarierna. Där kommer han att infiltrera biblioteket med hjälp av nya dräkter för bibliotekarier och bokmärken som görs tillsammans med besökarna. Varje dag mellan klockan 12.00–13.00 kommer han hålla lunchföreläsningar och samtal om bibliotek, undervisning och konst. Resultatet kommer sedan att presenteras på Motala Konsthall.