Pedagogy from an artistic perspective

Pedagogy from an artistic perspective

merge and blur

To join and dissolved the boundary between pedagogy, teaching, life and art. Alone or in groups I attend peripheral artistic places to mix performance, art, education, and everyday life with various fictions and fantasies.

VRÄNGA=

CuratingPosted by Fredric Gunve 16 Jul, 2013 17:35

VRÄNGA=
Utomhus: 19.8-21.8
Vernissage 24.8 kl. 13.00
Utställning 24.8-22.9

MOTALA KONSTHALL

Deltagande konstnärer:

Anna Carlsson: Med yviga gester och stark närvaro gör Anna Carlsson ibland storslagna Hollywood inspierarde performances-nedslag på oväntade platser.

Hampus Pettersson: Med hjälp av popkulturella referenser drar Hampus fram identitetsskapande artefakter för vilsna samtidsmedborgare.

Patric Larsson: Patric målar, tecknar och drar skapar bildberättande-tankebaner genom en extremt noggrann omsorg av varje linje, sträck och punkt.

Gustav Lejelind: Gustav blandar av oväntade installationer, digitala objekt och intima konsertupplevelser på platser som både är självklara och förunderliga på samma gång.

Kajsa G. Eriksson: Kajsa har alltid gett sig ut med sina material och handlingar i vaga, men självklara områden och situationer där en spännande osäkerhet var konsten börjar och vardagen tar vid.

Lena Berglin: Lena är en designforskare som utvecklar tekniska textiler i gränsområden mellan fantastisk funktion och konstnärlig pragmatism.

Magdalena Rapala: Med pilgrimsfärder och långa meditativa promenader skapar Magdalena konstnärliga processer.

Fredric Gunve: Fredric blandar och luckrar upp gränserna mellan konst, liv, undervisning och annat existensiellt för att skapa nya fantastiska möjligheter att leva och agera på.


Curator: Kajsa G. Eriksson & Fredric Gunve