Pedagogy from an artistic perspective

Pedagogy from an artistic perspective

merge and blur

To join and dissolved the boundary between pedagogy, teaching, life and art. Alone or in groups I attend peripheral artistic places to mix performance, art, education, and everyday life with various fictions and fantasies.

Performance / Undervisning / Framtid

CuratingPosted by Fredric Gunve 10 May, 2013 10:19
Performance / Undervisning / Framtid
Välkommen till 2013 års BILDLÄRARNÄTVERSKTRÄFF torsdagen 25 april.
https://www.facebook.com/groups/270755646366/

Doughnuts orange/gul/blå, 2013


Vilka material, metoder och tekniker kan eller kan inte används i bild- och konstundervisning? Var går våra ämnesgränser?
Hur ställer vi oss till håruppsättningar, flashmobs, linoleumtryck, kakbak, akvarell, potatistryck, tatueringar, perspektivteckning, keramik, nagelskulptur, oljemåleri eller billackering? I årets nätverksträff ställer vi en öppen och pågående fråga om olika material- och metodval.

Kvällens nätverksträff, föreläsningar och workshops är i år en kombination av BVKs årliga bildlärarnätverksträff och de två kvällskurserna:
Vad gör du nu? Performance Studies, pedagogiska handlingar som samtidskonst och
Atelierista - utbildning, Bildpedagog i förskola och skola


PLATS: Frölunda Kulturhus, Västra Frölunda, Göteborg. Hitta till Frölunda Kulturhus
TID: Årets program är uppdelat i två delar.
Del 1: Två olika workshops mellan 13.00-17.00
Del 2: Nätverksträff, föreläsningar och diskussion för17.00
DATUM: torsdagen 25 april 2013


PROGRAM: Performance / Undervisning / Framtid


Workshop 1 och 2: 13.00-17.00 -----------------------------------------------------

#1 vague terrain - vague tissue
(OBS begränsat antal deltagare. Workshopen hålls på svenska )
I samarbete med forskningsstudion Vague Research Studios och elever från Frölundaskolan ges du möjlighet att under en timme delta i deras pågående arbete med att utforska en vag plats.
Vague Research Studios: Artistic research, geographically situated in the suburb of Västra Frölunda, Gothenburg, Sweden Phd Lena T H Berglin, Phd Kajsa G. Eriksson www.vagueterrainfrolunda.dagensdatum.com ---- http://www.vrstudios.se
-----------------------------------------------------


#2 2020: A Performance Time-Machine
(Workshopen hålls på engelska)
random people - Esther Pilkington och Daniel Ladnar
Narratives of the future are everywhere – from science fiction to the scenarios and prognoses of science and politics. Yet never do these narratives negotiate what role performance art will play in future societies. What kind of work would a performance artist make on board a space ship or in a post-apocalyptic world? What would a performance for the year 2020 look like? In imagining it, can we actually shape this future?
The workshop will be part of a 10-year project started in 2010 in which we get together each year to predict the future of performance art, until, in 2020, this future will have caught up with us. Each year, we try out a new method that allows us to collectively engage with the future as something that is undecided and open to radical change.
www.random-people.net/
-----------------------------------------------------


BILDLÄRARNÄTVERKSTRÄFF
presentationer, diskussioner och nätverkande 17.00 – 22.00

17.00 – 18.00 Välkommen till förmingel innan kvällsprogrammet börjar.

18.00 -18.15 Bild och Visuell Kultur säger välkomna och presenterar kvällen.

18.15 – 18.45 Vague Research Studios presenterar sitt arbete med en vag miljö och elever från Frölunda skolan
www.vagueterrainfrolunda.dagensdatum.com

18.45 – 19.00 Tid för frågor och diskussion.

19.00 – 19.30 SQUID event- presenterar projektet SQUID och introducerar Ester Pilkington och Daniel Ladnars text till SQUID arkivet.
http://www.squidproject.net/ (Katja Aglert, Martijn van Berkum, Janna Holmstedt)

19.30 – 20.00 Esther Pilkington och Daniel Ladnar presenterar sitt arbete.
(presentationen hålls på engelska)
2020: a performance time-machine - The future of performance art.
20.00 – 20.40 Paus, mingel, smörgås och vin

20.40 – 21.20 Med inspiration av dagen och kvällens tidigare erfarenheter kommer alla att tillsammans ingå i en workshop och samtal om vilka material, metoder och tekniker bör, kan, ska, eller kan inte används i bild- och konstundervisning?
Var går våra ämnesgränser? Hur ställer vi oss till håruppsättningar, flashmobs, linoleumtryck, kakbak, akvarell, potatistryck, tatueringar, perspektivteckning, keramik, nagelskulptur, oljemåleri eller billackering?

21.20 – 22.00 Samtal, musik, diskussion och avslut.Esther Pilkington is a performance maker and researcher. She studied Theatre, Film and Media Studies and English at Frankfurt University and graduated from the MA, Practising Performance“ at Aberystwyth University, where she also in 2011 successfully completed her PhD researching the role of the journey in contemporary performance practice. //
As a PostDoc she is researching mobility as a relational practice and is responsible for the coordination of the postgraduate programme.
http://www.versammlung-und-teilhabe.de/cms/esther-pilkington-profil/?lang=en

Daniel Ladnar

The role of the lecture performance in contemporary performance practice and research (working title) This research project aims to provide an overdue study of the “lecture performance” as an emergent and important genre in contemporary performance. The term “lecture performance” is today rather indiscriminately applied to a range of works that share a set of formal criteria with traditional lectures.
http://www.aber.ac.uk/en/tfts/current-student/phd-mphil/phd-research/daniel-ladnar/

Further information on Daniel Ladnar and Esther Pilkingtons work : www.random-people.net


"vague terrain - vague tissue", artistic research, geographically situated in the suburb of Västra Frölunda, Gothenburg, Sweden
This is a site-specific collective artistic praxis and we are investigating into vague spaces through the interventions of temporary, process-based, textile installations in non-traditional spaces. The vague spaces are based on "terrain vague", a concept coined by the architect Ignasi de Solà-Morale (1995). Vagueness is here explored from the point of view of the citizen, the habitant and the wanderer inspired by Michel de Certeau (1984). Therefore the vague terrains explored are small in-between vacant areas in (sub)urban spaces, scheduled to be built upon in the future. //
The first year 2012/2013 will be devoted to basic research focusing on vague space, designing the probing activities, material experiments and development.
Lena T H Berglin is a researcher in Textile Material Design with an interest in future textile materials and the fluid relation between textile science and the use of materials.
Kajsa G. Eriksson is an artist and a researcher in urban art and design with the aim of enhancing engagement in public space.
www.vagueterrainfrolunda.dagensdatum.com/#home

SQUID är ett ständigt växande internetbaserat arkiv med texter skrivna av kulturutövare verksamma inom olika discipliner från skilda delar av världen. SQUID är också en plattform vi använder för att initiera publika arrangemang.
Tanken med SQUID är att lyfta fram erfarenheter som kommer ur olika individuella eller kollektiva praktiker och göra dessa specialkunskaper tillgängliga för en större publik. Istället för att ta sin utgångspunkt i till exempel konstkritik eller konstteori vill vi med SQUID ge plats åt det parallella kunskapande som kommer ur en undersökande, kreativ process. Det kan handla om research gjord i samband med ett specifikt projekt eller ett intresse som som berikar ens arbete. Man kan söka i textarkivet tematiskt, kronologiskt eller efter författare. Läs mer om SQUID här.
Välkomna att dyka ner i all intressant läsning!
/ Katja Aglert, Janna Holmstedt och Martijn van Berkum
www.squidproject.net/swe/welcome.htmBild och Visuell Kultur, HDK
Frågor kring innehåll och mening utgör grunden för arbetet på Bild och visuell kultur. Kurserna genomförs med en blandning av praktiskt arbete och teoretisk förankring, både inom gestaltning och bilddidaktik.
Inriktningen behandlar visuella kultur- och kommunikationsteorier i förhållande till estetiska och konstnärliga processer och undersökningsmetoder. Progressionen i kurserna konstrueras utifrån ett projekt- och processorienterat arbetssätt genom konstnärlig gestaltning.
Den vetenskapsteoretiska progressionen utgår från ett sociokulturellt och konstruktivistiskt kunskapsperspektiv som ställs mot andra perspektiv som finns inom eller angränsar till utbildningsvetenskap, genusteori, bildteori, kulturteori och så vidare.
Barn och ungas identitetsutveckling och förhållande till samhälle och kultur behandlas i delkurserna. Detta i sin tur ställs mot olika vetenskapsteoretiska perspektiv och nya bildpedagogiska fält som definieras med termen visuell kultur. Bildpedagogiska teorier, ideologier liksom bilddidaktiska metoder och traditioner belyses såväl ur ett historiskt liksom nutida perspektiv.
www.hdk.gu.se/sv/utbildningar/lararutbildningbr-/bild-form/innehall

Vi på Bild och Visuell Kultur vill tacka alla deltagare.
Ett extra tack till , Frölunda Kulturhus och Britta Andersson och Pär Nyman.
Utan er kunde vi inte genomföra denna dag och kväll.HDK — Högskolan för design och konsthantverk
Bild och visuell kultur
Box 131, 405 30 Göteborg
www.hdk.gu.se


För mer information kontakta Fredric Gunve: fredric.gunve@hdk.gu.se