Pedagogy from an artistic perspective

Pedagogy from an artistic perspective

merge and blur

To join and dissolved the boundary between pedagogy, teaching, life and art. Alone or in groups I attend peripheral artistic places to mix performance, art, education, and everyday life with various fictions and fantasies.

Random

InquiryPosted by Fredric Gunve 08 Oct, 2012 16:26

Under lång tid har jag sammanfogat och upplöst gränsen mellan undervisning och konst. Ensam eller i olika grupper ger jag mig ut i mindre uppmärksammade och perifera konstnärliga platser för att blanda performance, konst, undervisning och vardagen med olika fiktioner och fantasier. Med en dold agenda lånar jag publiken, studenter, elever, lärare, vänner och andra till att delta i olika iscensättningar och i nontheatrical performance (för att citera Kaprow).