Pedagogy from an artistic perspective

Pedagogy from an artistic perspective

merge and blur

To join and dissolved the boundary between pedagogy, teaching, life and art. Alone or in groups I attend peripheral artistic places to mix performance, art, education, and everyday life with various fictions and fantasies.

Det påtvingade

Lectures and talksPosted by Fredric Gunve 15 Sep, 2012 20:59

HDK- Bild och Visuell Kultur

bjuder på fyra öppna föreläsningar som ingår i kursen:
Vad gör du? Samtidskonst som pedagogisk handling

Det påtvingade

tisdag 18 september kl 18.00-20.00

Fredric Gunve, konstnär, universitetsadjunkt och kursansvarig.

Lura hit och lås in dom med institutionella knep.
Kalla det undervisning, utbildning, kurs!
Kalla dem studenter, professorer, lärare!

En föreläsning om och med undervisning som konst och föreställning och lömskheten i yrkena konstnär och lärare. Hur vi lockar in för att lära, undervisa, hela, underhålla eller på andra sätt hålla den mellanmänskliga relationen mellan deltagarna vid liv.
Vad gör vi/jag när vi gör konst av undervisningssituationen?

Det Överraskande

tisdag 16 oktober kl 18.00-20.00

Maja Gunn, doktorand i mode-design:

Maja Gunns arbeten rymmer ett undersökande av karaktärer och

berättelser med ett laborerande kring kopplingen mellan kläder, kropp och identitet. Hennes erfarenhet sträcker sig från modeföretag i Sverige och USA till en rad frilansuppdrag och arbeten med kostym för teater och film. Sedan ett par år tillbaka undervisar hon och bedriver forskning i Designmetodik inom mode vid Textilhögskolan i Borås. Under föreläsningen på HDK kommer Maja Gunn berätta om sin praktik med fokus på projekt kring kläder och konceptuellt mode.

Det Förhållande

tisdag 23 oktober kl 18.00-20.00

Elin Wisktröm, konstnär och bitr. rektor Göteborgs konstskola

(fd Professor på Umeå Konsthögskola)

Varför rör sig människor som spårvagnar?

Elin Wikström är förknippad med en socialt engagerad konst, vars syfte är att utforska människors samspel med varandra. Den relationella estetiken, som hon företräder, innebär att publiken tar en aktiv del i händelseförloppet och betraktarens reaktioner blir centrala. Hennes konst blir ett sätt att sätta igång ett samtal. Genom sina aktioner eftersträvar hon att ifrågasätta de normer och konventioner som styr vår vardag och som anses självklara i dagens samhälle.

http://www.goteborgsfria.nu/artikel/91072#ixzz24SwXkiPp

Det relationella

Tisdag 13 november kl 18.00-20.00

Jonas Aspelin, Docent i pedagogik, fil.dr. i sociologi.

1) Pedagogiska möten:

På en elementär nivå står relationell pedagogik för pedagogiska möten mellan två parter, till exempel läraren och eleven, där den förra parten understödjer den andras mänskliga mognad. Läraren och eleven är delaktiga i en ömsesidig process. Det betydelsefulla inträffar i en gemensam sfär. Läraren upplever från elevens sida av relationen och svarar an på ett sätt som är produktivt. Eleven erkänns sådan han/hon är i denna stund och ges samtidigt en vink om varthän hon bör gå. Läraren skapar inte sådana möten. Läraren kan och bör verka för att de möjliggörs men det väsentliga inslaget är oförutsägbart. Var och en som förverkligar sådana möten är också relationella pedagoger i denna mening. Den här formen av pedagogik är inneboende i utbildning. Uttryckt ur den vuxnes synvinkel handlar det om ett förhållningssätt i pedagogisk praxis.

http://relationellpedagogik.se/relped4.html

Alla föreläsningar är öppna för allmänheten, på svenska och ges i Stora Hörsalen på HDK. Högskolan för Design och Konsthantverk
Besöksadress:
Kristinelundsgatan 6-8. Göteborg

BVKFG1, Vad gör du? Samtidskonst som pedagogisk handling, 7,5 högskolepoäng

What are you doing? Contemporary art as an educational action, 7.5 higher education credits:
är en högskolekurs som ger sig in i det svårdefinierade och magiska området pedagogik som konst och konst som pedagogik. En stor inspirationskälla och grundläggande förståelse för kursens innehåll utgår från det akademiska fältet Performance Studies.

Kontakt: Fredric Gunve: fredric.gunve@hdk.gu.se

Högskolan för Design och Konsthantverk
Göteborgs universitet, Bild och Visuell Kultur
Box 131, 405 30 Göteborg