Pedagogy from an artistic perspective

Pedagogy from an artistic perspective

merge and blur

To join and dissolved the boundary between pedagogy, teaching, life and art. Alone or in groups I attend peripheral artistic places to mix performance, art, education, and everyday life with various fictions and fantasies.

TA MIG, HA MIG, VA MIG!

CoursesPosted by Fredric Gunve 15 Sep, 2012 10:59
TA MIG, HA MIG, VA MIG! - Take me, have me, be me!

To objectify. Turn me into the stage. Do what must be done for the show.

Workshop, Kostymdesign för scen, Linköpings universitet, Vadstena

Workshop för att komma igång.
Kreativitetshöjande och introduktion till förståelse av hur och vad en scen kan vara.

Utgångspunkt från operan PopeaGruppen delas in i tre grupper utifrån dom tre dygderna i operauppsättningen:
DYGDEN - LYCKAN - KÄRLEKEN

Uppgiften är att utifrån, I förväg utdelade samlarbilder från dåtida och samtida barockkonst, inklusive olika stödord och föredrag om entre/sorti samt barockkonst, utifrån ett samtidsperspektiv, iscensätta en kort performance och skapande av scenkostymer. Scenen detta år är inte en plats utan en person. Jag står till studenternas förfogande helt som scen och dom får iscensätta mig utiifrån egna ideér.

Makt och maktlöshet, att vara i kontroll och samtidigt tappa den.
Om avsändare och mottagare. Om att skapa en förväntning.
Människan är i en oavbruten kamp mellan:

-känsla <--> intellekt (förnuft)
-kontroll <--> ickekontroll
-tvång <--> frihet

Det ytliga i opera.
Teatralt – storslaget – gesten – upprepningen.

Vad är en scen: Ställa frågan?

Images from: Kostymdesign för scen, Linköpings universitet, Vadstena, 2006