Pedagogy from an artistic perspective

Pedagogy from an artistic perspective

merge and blur

To join and dissolved the boundary between pedagogy, teaching, life and art. Alone or in groups I attend peripheral artistic places to mix performance, art, education, and everyday life with various fictions and fantasies.

Vem är man om man är man?

Lectures and talksPosted by Fredric Gunve 14 Sep, 2012 14:43

Vem är man om man är man?
(Who are you, if you are a man.
Title with a word pun)

Lecture about masculinity in contemporary society. The lecture merge different media references with the audience, the lecturer him self, how he and they dress, moves and talk both on and of stage (or the class room).
The lecture starts with a Warhammer 40k trailer:
"I scenen ser vi en strid mellan män(niskor) och Orcher.
Scenen avslutas med att en av männen reser sig efter en attack, ser den fallna fanan, tar fanan och kämpar sig upp för kullen och placera fanan, ett fladdrande textilt arbete på toppen. Han har lyckats med sin maskulinitet av att uthärda, hålla huvudet kallt, fokusera på målet att annektera, ta befästa, vinna kullen.
Men är handlingen en symbol för samtidens maskulinitet och dess seger över... ja över vad?
Är det en seger, eller kanske en pyrrhusseger?
Vi ser eldkloten slå ner på den förödda marken och känslan av undergång, att segern kommer försent förstärks av den brinnande himlen."