Pedagogy from an artistic perspective

Pedagogy from an artistic perspective

merge and blur

To join and dissolved the boundary between pedagogy, teaching, life and art. Alone or in groups I attend peripheral artistic places to mix performance, art, education, and everyday life with various fictions and fantasies.

Sök kursen: Vad gör du nu?

CoursesPosted by Fredric Gunve 08 Oct, 2012 15:02

SÖK EN VÄLDIGT SPÄNNANDE FRISTÅENDE KURS! Eller tipsa någon som borde söka.
Vad gör du nu? Performance Studies och pedagogiska handlingar som samtidskonst – 7,5 högskolepoäng

Kursen är till för dig som vill få fördjupad förståelse av kopplingen mellan konst, pedagogik och det performativa i att undervisa och få en fördjupad kunskap om performativitet och performancekonst kopplat till pedagogik.
Kursen ger en introducerande kunskap om hur man kan hantera konstnärliga artefakter såsom kostym, uniform och oli

ka objekt i pedagogiska handlingar. Kursen är en fristående fortsättning på Vad gör du? Samtidskonst som pedagogisk handling, 7,5 högskolepoäng.
Kursen ger sig in i det interdisciplinära fältet Performance Studies och bygger på föreläsningar, seminarier, praktiska övningar, workshops, textläsning och samtal ämnade att utveckla och lära studenten att analysera sitt egna pedagogiska och konstnärliga arbete.


Förkunskapskrav:
Behörig till kursen är student som har erhållit minst 60hp inom de pedagogiska eller konstnärliga ämnesområdena samt tidigare genomgått kursen BVKFG1, Vad gör du? Samtidskonst som pedagogisk handling, 7,5 högskolepoäng
eller motsvarande.

Kursperiod:
22/1-4/6 2013. Kursen ges på grundläggande nivå på kvartsfart, kvällstid tisdagar kl 18-20 på HDK Göteborgs Universitet.

Ansökan:
Anmälan till kursen görs via https://www.antagning.se/
Kursens anmälningskod på Antagning.se är GU-25032.
Ansökningstiden är 17/9-15/10 (förlängning av ansökningstid kan tillkomma)

Frågor om ansökan: Maria Nordqvist maria.nordqvist@gu.se
Kursansvarig: Fredric Gunve fredric.gunve@hdk.gu.se
https://www.facebook.com/events/340279449401042/

ofentliga rummet som klassrum

CoursesPosted by Fredric Gunve 28 Sep, 2012 11:03
http://bildochvisuellkultur.blogspot.se/2012/09/kulortakontoret-fran-24-september-till.html
TA MIG, HA MIG, VA MIG!

CoursesPosted by Fredric Gunve 15 Sep, 2012 10:59
TA MIG, HA MIG, VA MIG! - Take me, have me, be me!

To objectify. Turn me into the stage. Do what must be done for the show.

Workshop, Kostymdesign för scen, Linköpings universitet, Vadstena

Workshop för att komma igång.
Kreativitetshöjande och introduktion till förståelse av hur och vad en scen kan vara.

Utgångspunkt från operan PopeaGruppen delas in i tre grupper utifrån dom tre dygderna i operauppsättningen:
DYGDEN - LYCKAN - KÄRLEKEN

Uppgiften är att utifrån, I förväg utdelade samlarbilder från dåtida och samtida barockkonst, inklusive olika stödord och föredrag om entre/sorti samt barockkonst, utifrån ett samtidsperspektiv, iscensätta en kort performance och skapande av scenkostymer. Scenen detta år är inte en plats utan en person. Jag står till studenternas förfogande helt som scen och dom får iscensätta mig utiifrån egna ideér.

Makt och maktlöshet, att vara i kontroll och samtidigt tappa den.
Om avsändare och mottagare. Om att skapa en förväntning.
Människan är i en oavbruten kamp mellan:

-känsla <--> intellekt (förnuft)
-kontroll <--> ickekontroll
-tvång <--> frihet

Det ytliga i opera.
Teatralt – storslaget – gesten – upprepningen.

Vad är en scen: Ställa frågan?

Images from: Kostymdesign för scen, Linköpings universitet, Vadstena, 2006Canapes of DEATH

CoursesPosted by Fredric Gunve 14 Sep, 2012 20:50

Canapes of DEATH – finger food for you

I asked her/him if it was a small sandwich, this Hors d'œuvre, this Canape´?

They/it said; - Yes, you can call it that. And since you ask, I would like to invite you...

The Chef Of Death would like to invite you

to the beginning of the end, the making of starters.

The beginning of the end, is our time to show the world how much we love the craft of gastronomic decoration. This will be the night of thousand canapes!

- Hej C: art students. We must decide what ingredients we need to create a thousand Canapes? What? Oh, I understand. You want me to tell you more about this gastronomic processed based performance art workshop.
Well, we will create small canapes for the party. And decorate them one by one. Every single piece will be created with the passion that comes from your life story´s and knowledge about art. But it is of most importance that the canapes are eatable and that every ingredient is handled with respect and love. It is not only about what you do, but also about how you do what you do! This is not just finger food, this is the cure against despair.


CHEF of DEATH

You become what you eat. You are your food.

Recipes and menus:

- What are you waiting for? He whispered from the door opening. Maybe he thought he had to follow the classic vampire rule of not being able to enter if not invited. A silly rule of courtesy for the dandy creatures of the night. But he was no vampire, and it was not even night time. Just another morning at the office the chef used when figuring out the menu for next week.
She looked at him and thought. I could show you the face of Kali, I could show you the face of Gaiman's Death, I could turn you inside out so we all could see what you are made of. But not today. Today I will just keep on writing the menu and figuring out the recipe for the next Primordial Soup.

She, the Chef of Death continued to write on the menu.


The Chef of Death will compose a menu for Christmas, for the end of the semester, for the end of 2010 and for the end of the universe.
What menu could include an art piece, an existential question about being, living and dying and also be festive enough for a school party?

FOOD II

CoursesPosted by Fredric Gunve 14 Sep, 2012 14:50
FOOD II: What is it?

Well, this is how it started, as a course at the art academy Valand, school of fine arts.
This is ongoing...

http://foodtwo.blogspot.se/


" Welcome to FOOD II, a potluck, picnic food party, avantgarde, up in the sky underground, looking for a DIY future Restaurant course.

During this summer, 2011, we will together work and create an art or artistic restaurant of some sort. We will during the course decide how and what this restaurant might be.

Every week (except for one) is connected to a sense. This sense will be the theme for the picnic that we will hold every Friday during the course.

The first week (7-10 June) is a week for you to work on your own sketching and creating ideas and fantasies about what and how an art and food restaurant could be.

The course is based on guests that will come and have talks and workshops, your own artistic works, discussions, picnics and surprises during the weeks. Part of the course is also to grow some of the food that will be used at the finishing restaurant. An important part will be how we together decide how and what we want to fill the different Friday picnics according to the sense theme and the guests input. The course will finish with a one week long restaurant, a restaurant that we together will plan and create during the course.

This is not only an academic course, it is also a conceptual food and social art work that have the intention to find new and important ways of handling future situations concerning food. This is part of the search for a cure against future despair.

"
"
In 1971 American artists Gordon Matta-Clark and Carol Gooden opened FOOD, the legendary artist run restaurant in Soho. Providing artist-cooked meals, a place for gathering, and even employment for artists, FOOD was mecca for New York ' s vibrant experimental downtown art scene.
In summer 2011, Valand summer academy hosts ”FOOD II”, a student- run restaurant serving locally grown, student - prepared meals to the Valand community and neighborhood (8-12 August).
In preparation for the opening of the one week restaurant, ”FOOD II”, students will research and experiment with the history of artist collectives and communities, from Dada performance to Fluxus happenings to today's fusion of art, life, activism and resilient and environmental thinking.
We will also survey artist - run businesses , utopic societies , and artists working with food and living materials in relation to locally grown and sustainable practices. Students will research experimental collective art practice and apply their research to innovating their own temporary art collective. Students will learn and work collaboratively across disciplines, with guest lectures on sustainable agriculture, culinary arts, performance and design."

INFORMATION:

The February EMPIRE:

CoursesPosted by Fredric Gunve 14 Sep, 2012 14:16

IMPERIET – The EMPIRE:

Creating scenarios and staged exploration as educational tools.

In February 2010 I connected three preparatory arts schools through a longer workshop called The Empire. The Empire was created in discussions, and practical work in different materials. The materials and the stories, which were created at each site, were then presented to the next school and students there. The different results formed an empire of three eras:
The Beginning - Renessansen - Age of Monuments.
This work is now the basis for various lectures and continuing workshops held in different schools.
The result have been presented and used in various schools and lectures.


” I imperiets växande klasskillnader började missnöjet ta sig form bland teologerna. Pastorernas pastosa längtan att ta över makten resulterade i skapandet av en helig armé, skapandet av Snöfolket Schneballe die Traume. Teologernas önskan om att bilda sin egen grupp av lärjungar som skulle anamma deras värderingar och viljan att störta överklassen och juristernas tyranniska styre, skulle sedan leda till en revolution. Indoktrineringen började redan i snöflingans begynnelse. ”

Student text and work, Art School Dômen, Göteborg Sweden.