Pedagogy from an artistic perspective

Pedagogy from an artistic perspective

merge and blur

To join and dissolved the boundary between pedagogy, teaching, life and art. Alone or in groups I attend peripheral artistic places to mix performance, art, education, and everyday life with various fictions and fantasies.

On TUMBLR

CuratingPosted by Fredric Gunve 20 Nov, 2013 08:36
http://salute-to-the-librarians.tumblr.com/

Motala Bibliotek

CuratingPosted by Fredric Gunve 09 Sep, 2013 20:50

Hylla Bibliotekarierna, Motala Bibliotek 20 augusti 2013

Salute to the librarians

CuratingPosted by Fredric Gunve 09 Sep, 2013 20:47


vränga= Salute to the librarians / Hylla bibliotekarierna, Motala Konsthall Augusti - September 2013

Hylla Bibliotekarierna

CuratingPosted by Fredric Gunve 09 Sep, 2013 15:44

Motala Bibliotek 20 August 2013
Thanks to:
Tonny Henriksson
Anne-Lie Guldstrand
Helena Agnemar
Marie-Louise Wammar
for acting models for the new librarian uniforms.
More to come.

Hylla bibliotekarierna - Salute to the librarians

Världen är miljarder varelser i ständig förändring. Ett massivt flöde av information, erfarenheter, sinnesintryck och utsträckta händer. Världen är vilt zappande och evigt länkande. En oändlig labyrint av kosmiska färger och sinnliga upplevelser. Världen är ett bibliotek som slukar allt med sin längtan att kommunicera det den vet. Världen är ett levande bibliotek som rör sig med ljusets hastighet in i framtiden.

Hylla bibliotekarierna, för deras arbete är avgörande för vår tid!
Det här är en del av ett pågående bibliotek och utbildningssystem som i en cirkelform både är i sin början, under uppbyggnad och avslutning, för att kunna återuppstå igen.
Salute to the librarians hyllar bibliotek och undervisning som existentiella tillstånd. Det här är infiltration, insamlande och utlåning av idéer och framtidsberättelser.vränga=

CuratingPosted by Fredric Gunve 09 Sep, 2013 15:39

vränga= Motala är vårt energifält, vår portal, allt kan hända. Det är en öppning – ett alternativ. Tillfälligheter är vår metod. Tillfälliga rumsligheter, berättelser och möten är utställningens riktning. För utställningen står inte stilla, utan den rör på sig. Kom och var med innan den försvinner ! De konstnärliga verken är möjligheternas farkoster både för oss konstnärer, publik och medarbetare. Vi är alla deltagare. En rörelse och förändring genom det tillfälliga. Vi är tillfälliga (öppna), världen är tillfällig. Tillsammans blir vi med- tillfälliga (con-temporary), öppna tillsammans. Åtta konstnärer från Göteborg sammanstrålar i Motala. De bidrar inte med objekt utan tar hjälp av olika vardagliga taktiker, formler och material in i den konstnärliga situationen. Dessa urbana esoteriker börjar sitt arbete utomhus där ett performativt energifält spänns upp. I Motala konsthall möts publiken av en förlängning av arbetet utomhus som visar upp kopplingar mellan ute/inne, offentligt /privat, det överraskande/ det vardagliga. Utställningen i konsthallen följer sedan med dess publik ut och in i världen.

Kajsa G. Eriksson och Fredric Gunve,

Augusti 2013

Utställningstider för vränga= på Motala Konsthall:

Utomhus: 19 augusti–21 augusti

Vernissage: 24 augusti kl. 13.00–15.00

Utställning: 24 augusti – 22 september

Program:

Vague Research Studios, som består av Kajsa G. Eriksson och Lena T H Berglin, kommer med sitt verk Allt mitt är ditt – Allt ditt är mitt föra ett samtal om ägande och det gemensamma på Motala busstation. Mellan måndag och onsdag, kl. 10.00–16.00, kommer de att installera en textil morsekod på busstationen som tar över delar av platsen. Samtidigt för de samtal med förbipasserande om mitt och ditt och det gemensamma. I konsthallen fortsätter deras arbete med att involvera publiken i gestaltningen av gränsen mellan mitt och ditt och ute och inne.

Magdalena Rapala och Hampus Pettersson presenterar gemensamt verket Portal. De kommer att genomföra ett antal vandringar i och kring stadsrummet. Det börjar med en workshop på konsthallen under måndag kväll som sedan följs upp med två vandringar utomhus tisdag och onsdag kväll. Max 5 deltagare per vandring och anmälan görs på konsthallen. På konsthallen visas sedan målningar och teckningar som utgår från gående som konstnärlig praktik.

Gustav Lejelind kommer att i Motala skapa Radio of a City, ett experimentellt radioprogram. Utomhus, på olika platser i staden kommer han att göra kortare framträdanden och spela in ljud. Se detaljerat program för tider o platser. Radioprogrammet kommer man att kunna lyssna på under utställningen på Motala Konsthall och även som pod-radio.

Anna Carlsson och Patric Larsson presenterar sitt verk Att flyga över nästen med start tisdag kväll den 20:e augusti. Under tisdagen och onsdagen kan man se konstnärerna placera och installera en stor mängd färgstarka fåglar i Motala stadspark. På Motala Konsthall fortsätter sedan verket med ett hus, fågelläten och samtal mellan en man och en kvinna.

Fredric Gunve kan man hitta på Motala bibliotek under måndag till onsdag med arbetet Hylla bibliotekarierna. Där kommer han att infiltrera biblioteket med hjälp av nya dräkter för bibliotekarier och bokmärken som görs tillsammans med besökarna. Varje dag mellan klockan 12.00–13.00 kommer han hålla lunchföreläsningar och samtal om bibliotek, undervisning och konst. Resultatet kommer sedan att presenteras på Motala Konsthall.PERFORMANCE/PERFORMATIVITY CROSS FACULTY GROUP

CuratingPosted by Fredric Gunve 09 Sep, 2013 15:29
Pǝ'fɔ:m(ǝ)ns ABOUT US

Effect, affects and side-effects of performative acts can be observed within all the institutions at Faculty of Fine, Applied and Performing Arts. Depending on artistic genre, specific performance vocabularies/theories are formulated from on diverse forms of knowledge, which are assembled via differing processes as whilst developing performative acts. Understandings and experiences reflect the complex relations between the performer/performers and the audience with physical/psychological interaction, spatial dynamics, intentionality, and creative ambitions assembling in ways that catalyse differing forms of knowledge. Knowledge that can be as valuable to educational purpose as it is to research based on performance and performativity from artistic, practice‐led perspectives.

Purpose:
Our purpose is to establish a dynamic and convivial performance/performativity Collegium with the faculty that is cross-disciplinary. We seek to operate in a co-participatory way by engaging participants to create, analyze and discuss artistic and educational forms and methods related to different aspects of performance and performative arts - theatre, opera, acting, music, visual arts, literary arts, live art, performance art and Performance and Theatre studies. We are conscious of the ways in which performance also relates to teaching and to everyday life and this will also be our focus.

Our methods will encourage the group to use all senses, improvisation, nonsense and imagination to animate what we learn. Our intention is to also merge the various perspectives of performance into an intra-active performance laboratory, closely linking performing practice and theory in connection to three specific themes:

The performative/performing voice
Within this strand the group will explore vocality, voice and performance in its broadest sense, inviting members to a dialogue on topics such as the role of the artistic voice; production of sounding expression; eclecticism; dissident voices; voice, process and paradox; the voice as a tool for communication and a link between the performer and the audience; voice and the search for identity; the artificial voice; the provocative silent voice; voices, cultures and memories; documentation of voices; listening, utterance, and language; voice, movement, body and embodiment; vocal aesthetics. Our aim is also to allow for various voices to intra-actively contribute towards establishing a vocal performance glossary/archive, with specific reference to studies on artistic education, artistic research and a more general consideration of meaning-‐making in the field of vocal performance and performativity studies.

To teach is to perform!
Teaching is to act, but what kind of performance is it? Is the classroom, as a broad understanding, a stage or playground were we can act out different approaches to relational situations of learning and teaching? We will approach teaching as a performative activity, and as performance. Our aim is to approach teaching and pedagogy artistically from different theoretical and practical perspectives. What happens with teaching and pedagogy when viewed from, for example from a Performance Studies perspective, or from different ideas of identity plays or as plain entertainment? What kind of plays, games or rituals can teaching transform into? These are important questions especially for institutionalized art teachings in educational situations at institutions, such as the University. Dissolution of disciplines is in many ways a logical consequence of how contemporary and institutionalized art and art education have developed. We are all trained in different contemporary contexts where participation and cooperation are common components. But can a performative understanding of education, within the different artistic fields, create a new meta‐art‐form, a form of a teaching performance art, to be used as a tool (or craft) for understanding the specific conditions and needs in teaching art? Our aim is to turn teaching and pedagogy inside out and try out what happens when life become learning, and learning become performance.

- From every day performance, to rituals and performing objects
The everyday has been a central tenet of contemporary art of the late twentieth and twenty-first century including via the introduction of the vernacular and quotidian within performance. Through this thematic the group will explore diversified modes of performativity as rituals within the auspices and behaviours of ‘artistic practice’. Contemporary thought, emanating from the cross‐disciplinary ‘happenings’ from the late 60s and 70s, has began to suggest that objects and objecthood are no longer ‘still’ or ‘autonomous’ or even ‘props’ but, rather, are themselves ‘actors’ – their ‘thingness’ contributing to a broader ecology of thinking through, by, about and for performance. What does the interface between ‘bodies’ with ‘things’, ‘bodies with bodies’ and ‘things with things’ suggest in terms of revisiting existing, and initiating new, paradigms of performativity? What constitutes an ‘ensemble’, ‘ephemerality’ and ‘encounter’ within the rituals and excesses of contemporary practice when material and body interact, in private ritual or public arena? Our aim will be to interrogate issues relating to re-enactments, exhibition making/curatorship of performativity and the continuously expanding field of performance including in the public arena.

Aim
The overall aim of the cross‐disciplinary performance group is to give members of the Faculty a context in which to encounter and experience performativity and its meanings, whilst obtaining tools to analyze and produce discussion and of performative modes of expression and strategies as a way to explore the world, including human communication and social interaction.

The group will develop a critical mass guided by transparency in an inclusive environment, welcoming both intimate discussions and outreaching events as part of every day action and extreme excess.

PERFORMANCE GLOSSARY

A performance archive/glossary based on the contents of the performance sessions/laboratories will be published on‐line but also practice‐based/led perspectives, and eventually it can be developed into a tool for teachers, students and researchers in the field of performing arts.

CoordinatorsElisabeth Belgrano
Jason Bowman
Fredric Gunve

http://www.konst.gu.se/fakulteten/fakultetskollegium/performance-performativity/

Salute to the librarians

CuratingPosted by Fredric Gunve 16 Jul, 2013 20:35
Public libraries are bastions of knowledge, where everyone have free access to various sources of information. At the library you can both educate and entertain yourself.
Public libraries are one of few places where everyone has free access to both the site and its content of knowledge, entertainment and social meetings. You may even visit a library for other reasons than educational or for entertainment. Here you can sit down and rest, enjoy the warmth on a cool day or visit the rest room.

The public libraries are one of our society's most important places, and a place that does not require a financial transactions from the visitors.
You are welcome to the library without the visit being connected to your personal finances or income. It is a place based on the idea of a joint ownership, where we borrow and return, were we can read, meet, chat, study or play a game of chess.

It is an institution and a profession worth protecting and defending.

This task of maintaining an alternative to an increasingly commercialized society should not only be the librarians. It should also be a task for every one else. We should all be involved in caring for the community and fight for democracy and freedom.

Salute to the librarians!Images from the festival Skankaloss, 12-13 July 2013

Salute to the librarians

CuratingPosted by Fredric Gunve 16 Jul, 2013 18:34
On TUMBLR: http://salute-to-the-librarians.tumblr.com/Next »