Pedagogy from an artistic perspective

Pedagogy from an artistic perspective

merge and blur

To join and dissolved the boundary between pedagogy, teaching, life and art. Alone or in groups I attend peripheral artistic places to mix performance, art, education, and everyday life with various fictions and fantasies.

DAF workshop 12 nov 2013

Lectures and talksPosted by Fredric Gunve 20 Nov, 2013 08:42
From: The WORKSHOP: Liebe auf den Ersten Blick
12 November 2013:

Take part in a workshop of looking, longing and dancing in the context of performing an archive in an educational context (?)...

What you will gain from the workshop:
A sensual understanding of what it is to perform by using performance methods, without getting stuck in talking about doing. It is important to use all senses, taste, smell, touch, hearing, seeing and looking, as well as improvisation, nonsense and imagination to animate what we learn. Performance is a way to gain practice-based knowledge, with a huge potential to strengthen the reason for why we are doing what we are doing. By using different aspects of performance it is possible to open up for a variety of existential reasons for different educational situations, such as to create happiness, feelings of fulfillment, passion and curiosity.

Liebe auf den Ersten Blick

Lectures and talksPosted by Fredric Gunve 20 Nov, 2013 08:33
The WORKSHOP: Liebe auf den Ersten Blick

Kennst du das gefühl wenn du jemanden siehst und ihn ögendwie anfängst zu liebe, weil er so süß und nett ist aber du weisst nicht ob er dich liebt und du möchtest es wissen aber er sagt es dir nicht weil er deine gefühle nicht verletzen will.
Es tut dir im inneren weh. Du hast das gefühl das er dich nicht liebt und wenn du es erfährst dann weisst du nicht was du tuhen soll …
https://www.youtube.com/watch?v=jSL1nXza7pM


Take part in a workshop of looking, longing and dancing in the context of performing an archive in an educational context (?)...

What you will gain from the workshop:
A sensual understanding of what it is to perform by using performance methods, without getting stuck in talking about doing. It is important to use all senses, taste, smell, touch, hearing, seeing and looking, as well as improvisation, nonsense and imagination to animate what we learn. Performance is a way to gain practice-based knowledge, with a huge potential to strengthen the reason for why we are doing what we are doing. By using different aspects of performance it is possible to open up for a variety of existential reasons for different educational situations, such as to create happiness, feelings of fulfillment, passion and curiosity.

You might also have fun...

https://www.youtube.com/watch?v=JmLpYZz_pUo


This workshop is both part of the University course: What are you doing? Contemporary art as an educational action.

And part of the program PERFORMING THE ARCHIVE:
http://skogen.pm/archive/2013/block-12-performing-the-archive/program/

at SKOGEN:
http://skogen.pm/
https://www.facebook.com/skogen.pm?viewer_id=611487274
Salute to the librarians 1 Februari

Lectures and talksPosted by Fredric Gunve 29 Jan, 2013 11:02
Hej Göteborgs konstskola och du som deltagare.

Här kommer en nedladdningsbar mall i olika digitala format till det första numret av Fanzinet och samlingsplatsen: Salute to the librarians.
Mallen är fritt fram för dig att använda som du vill, men tanken är att titeln och mallen är ett tillfälligt ramverk där dina och andras arbeten samlas.

Ladda ned mallen och för håll dig fritt till hur du vill använda den.

Hälsningar Fredric Gunve.

This page is a library in it self, and a place for teaching, for distributing ideas and a network.
Salute to the librarians!Salute to the librarians

Lectures and talksPosted by Fredric Gunve 28 Jan, 2013 08:05
Första inlägget inför kommande workshop på Göteborgs konstskola 1 februari 2013
(möjliga) TITLAR:
till workshop – samtal – presentationer – fanzine och distributionsdagen 1 februari 2013:

-----------------------------Salute to the librarians
----------------------Distribuera dig för en bättre värld
----------------Empati och motstånd mot ekonomism
----------EMPATi och PASSION
---
och fler förslag som mötet den första februari kommer skapa.

Dagen börjar med en kort presentation av hur det kan bli när man slår samman konst och undervisning. Resten av dagen spenderas med att alla deltagare, i grupp eller enskilt, sammanfattar, diskuterar, skapar, presenterar och publicerar livsavgörande delar av sin konst. Den kan vara ny, gammal, skapad under dagen eller långt tidigare eller senare. Vi kommer att diskutera, använda och samla så många distributionskanaler som möjligt: telefon, e-mail, brev, krita på gata, samtal (med okänd/känd/granne, hund katt eller annan) kopiator mfl............ för att distribuera dagens samlade material.

Fredric Gunve ?
Under lång tid har jag sammanfogat och upplöst gränsen mellan undervisning och konst. Ensam eller i olika grupper ger jag mig ut i mindre uppmärksammade och perifera konstnärliga platser för att blanda performance, undervisning och vardag med olika fiktioner och fantasier. Med en dold agenda lånar jag publiken, studenter, elever, lärare, vänner och andra till att delta i olika iscensättningar och i nontheatrical performances (för att citera Kaprow).
http://framtidskonsten.se/

Det här är ett uppdrag att konstnärligt designa framtider och tillsammans skapa ett samhälle där lycka, delaktighet, demokrati och empati är viktiga mål. Konst och lärande är animerande och animistiska handlingar.


Fredric Gunve 17 januari 2013.
https://www.facebook.com/SaluteToTheLibrarian

furnish for learning

Lectures and talksPosted by Fredric Gunve 23 Sep, 2012 13:53
How to furnish for learning.

Prepare the room.
Write a lecture on the white board. Explain why.


They will answer.
Answer from this course:

Micro och Fictio

Lectures and talksPosted by Fredric Gunve 23 Sep, 2012 12:37
Fictionalism and Microinstitutions,
workshop and lecture with Sinziana Ravini,
6 – 7 April, Konstfack, Stockholm


Fiktionalism och Mikroinstitutioner

2009, snart 2010. Framtiden är redan här.

Samtidskonsten brottas med en mängd möjligheter, vägar, varianter och versioner.
Är konsten objekt, gallerier, händelser, möten, institutioner, art brute, ett eget påhitt, rent, fint, fult eller bara fjantigt?

När är konsten (utställningen), NÄR VAR HUR ?

Det vita rummet är en lögn och fel. Den täcker och döljer alltid sin historia, den förstör och vägra se det som varit. Utifrån en farlig ide om det rena och obefläckade är tanken att det som visas upp ska få synas. Men inget syns. Bara döda händelser.

Att förhålla sig till sin praktik och passion:
Det holistiska och icke segregerade förhållningssättet till konst, liv, kreativitet.
Att öppna processer och skapa möjligheter

Vad är det som händer, är Internetkulturen en Pandoras box eller en fantastisk möjlighet till ett oanat paradis?


Dagens konstnärer måste navigera i en konstant pågående värld av möjligheter och val av system, konstnärliga världar, öppna och slutna universum.

Fredric Gunve och Sinziana Ravini presenterar ett föredrag och workshopsarbete om samtidskonstnärens möjligheter att bygga egna världar att utgå och arbeta konstnärligt ifrån.

”Vi lever sedan en tid tillbaka i en globaliserad masskultur som har fullt upp med att kolionisera människans inbillningskraft. Å andra sidan har fantasin aldrig varit en privat egendom utan en del i ett kollektiv medvetande som befinner sig i ständig expansion. Vi må äga rätten till våra tankar, men det är sällan helt fullt våra egna. Populärkulturen har liksom finkulturen en sak gemensamt – förmågan att innesluta eller utesluta individer ur leken. Ibland ändras spelreglerna och den som inte hänger med förvisas till glömskans sopberg. Men sopberg kan kan vara rika på information. Något som konstnärer vetat sedan länge. Det gäller bara att sätta ihop sin egna berättelse av de fragment som återstår och bejaka det faktum att man inte behöver vara sanningstrogen mot varken sig själv eller omvärlden.”

Fiktionalismens tidsålder, Sinziana Ravini, Hjärnstorm nr 94-95, s 6

Det här är en workshop och föredrag om nya och egna konstnärliga strategier.

Hur man som konstnär kan bygga upp en egen konstnärlig värld, som ger ett utrymme att verka och arbeta i utan att tvingas in i omgivningens specifika krav. Om nonsens, fiktionalism, relationella estetiska strategier, iscensättningar, deltagandekonst och hur man kan navigera i en värld full av möjligheter.
Vad är fiktionalism och vad är öppna kontra slutna universum som konstnärer ofta arbetar i; är två viktiga frågor som vi kommer att arbeta kring.

Sinziana Ravini och Fredric Gunve utgår i både workshopen och i föredrag utifrån egna erfarenheter och arbeten med mikroinstitutioner, konstnärliga strategier och fantasivärldar, både teoretiskt och praktiskt.

Workshopen baseras på diskussion och praktiskt arbete. En stor del kommer att kretsa kring studenternas idéer och uppfattningar om sina egna konstnärliga arbeten i relation till världen i och utanför skolan.
Det påtvingade

Lectures and talksPosted by Fredric Gunve 15 Sep, 2012 20:59

HDK- Bild och Visuell Kultur

bjuder på fyra öppna föreläsningar som ingår i kursen:
Vad gör du? Samtidskonst som pedagogisk handling

Det påtvingade

tisdag 18 september kl 18.00-20.00

Fredric Gunve, konstnär, universitetsadjunkt och kursansvarig.

Lura hit och lås in dom med institutionella knep.
Kalla det undervisning, utbildning, kurs!
Kalla dem studenter, professorer, lärare!

En föreläsning om och med undervisning som konst och föreställning och lömskheten i yrkena konstnär och lärare. Hur vi lockar in för att lära, undervisa, hela, underhålla eller på andra sätt hålla den mellanmänskliga relationen mellan deltagarna vid liv.
Vad gör vi/jag när vi gör konst av undervisningssituationen?

Det Överraskande

tisdag 16 oktober kl 18.00-20.00

Maja Gunn, doktorand i mode-design:

Maja Gunns arbeten rymmer ett undersökande av karaktärer och

berättelser med ett laborerande kring kopplingen mellan kläder, kropp och identitet. Hennes erfarenhet sträcker sig från modeföretag i Sverige och USA till en rad frilansuppdrag och arbeten med kostym för teater och film. Sedan ett par år tillbaka undervisar hon och bedriver forskning i Designmetodik inom mode vid Textilhögskolan i Borås. Under föreläsningen på HDK kommer Maja Gunn berätta om sin praktik med fokus på projekt kring kläder och konceptuellt mode.

Det Förhållande

tisdag 23 oktober kl 18.00-20.00

Elin Wisktröm, konstnär och bitr. rektor Göteborgs konstskola

(fd Professor på Umeå Konsthögskola)

Varför rör sig människor som spårvagnar?

Elin Wikström är förknippad med en socialt engagerad konst, vars syfte är att utforska människors samspel med varandra. Den relationella estetiken, som hon företräder, innebär att publiken tar en aktiv del i händelseförloppet och betraktarens reaktioner blir centrala. Hennes konst blir ett sätt att sätta igång ett samtal. Genom sina aktioner eftersträvar hon att ifrågasätta de normer och konventioner som styr vår vardag och som anses självklara i dagens samhälle.

http://www.goteborgsfria.nu/artikel/91072#ixzz24SwXkiPp

Det relationella

Tisdag 13 november kl 18.00-20.00

Jonas Aspelin, Docent i pedagogik, fil.dr. i sociologi.

1) Pedagogiska möten:

På en elementär nivå står relationell pedagogik för pedagogiska möten mellan två parter, till exempel läraren och eleven, där den förra parten understödjer den andras mänskliga mognad. Läraren och eleven är delaktiga i en ömsesidig process. Det betydelsefulla inträffar i en gemensam sfär. Läraren upplever från elevens sida av relationen och svarar an på ett sätt som är produktivt. Eleven erkänns sådan han/hon är i denna stund och ges samtidigt en vink om varthän hon bör gå. Läraren skapar inte sådana möten. Läraren kan och bör verka för att de möjliggörs men det väsentliga inslaget är oförutsägbart. Var och en som förverkligar sådana möten är också relationella pedagoger i denna mening. Den här formen av pedagogik är inneboende i utbildning. Uttryckt ur den vuxnes synvinkel handlar det om ett förhållningssätt i pedagogisk praxis.

http://relationellpedagogik.se/relped4.html

Alla föreläsningar är öppna för allmänheten, på svenska och ges i Stora Hörsalen på HDK. Högskolan för Design och Konsthantverk
Besöksadress:
Kristinelundsgatan 6-8. Göteborg

BVKFG1, Vad gör du? Samtidskonst som pedagogisk handling, 7,5 högskolepoäng

What are you doing? Contemporary art as an educational action, 7.5 higher education credits:
är en högskolekurs som ger sig in i det svårdefinierade och magiska området pedagogik som konst och konst som pedagogik. En stor inspirationskälla och grundläggande förståelse för kursens innehåll utgår från det akademiska fältet Performance Studies.

Kontakt: Fredric Gunve: fredric.gunve@hdk.gu.se

Högskolan för Design och Konsthantverk
Göteborgs universitet, Bild och Visuell Kultur
Box 131, 405 30 Göteborg

Klä dig fint och klättra i träd

Lectures and talksPosted by Fredric Gunve 15 Sep, 2012 10:47
Klä dig fint och klättra i träd

Dress up, use makeup, climb a tree and start talking:
(to pay attention to the senses wile teaching art)

Students from the art school Dômen, Göteborg 2009

Next »