Pedagogy from an artistic perspective

Pedagogy from an artistic perspective

merge and blur

To join and dissolved the boundary between pedagogy, teaching, life and art. Alone or in groups I attend peripheral artistic places to mix performance, art, education, and everyday life with various fictions and fantasies.

book of magic

InquiryPosted by Fredric Gunve 23 Sep, 2012 14:06
So, Timothy.
You have seen what we have shown you.
You have seen the past.
You have met a handful of the present practitioners of the art.
You have glimpsed the worlds that touch your own.
You have seen the beginning, and you have seen the end.
Now, yours is the decision. If you choose magic, you will never be able to return to the life you once lived. Your world may be more... exciting... but it will also be more dangerous. Less reliable.
And once you begin to walk the path of magic, you can never step off it.

Or you can choose the path of science, of rationality. Live in a normal world. Die a normal death. Less exciting, undoubtedly. But safer.

The choice is yours.

Parad – Tipspromenad – Opera

InquiryPosted by Fredric Gunve 14 Sep, 2012 13:56
Parad/Tipspromenad/Opera
parade/quiz/opera

Part of the artistic research project INGREPP
http://www.konst.gu.se/Konstnarliga_fakulteten_10_ar/Ingreppsdagar_i_Goteborg/


Libretto: Human Garden
En dag vaknade Göteborg upp ur sin vila och tänkte; Vad ska vi göra med vår förlust, vad ska vi göra med en gammal hamn?
Då ropade någon högt och glatt -Walla* det blir halal**! och ett ljus gick upp.
Vill dom ha ett kontor, en bostad eller ett zoo? Vill dom ha ett elljusspår, en parad eller lugn och ro? Jag ska fråga dom och sen...tänkte Göteborg och somnade om igen.
Flera år gick och svaren sjönk ner i ett arkiv.
Men en dag kom några göteborgare förbi. Dom hade hört om staden som ställt frågor men somnat mitt i svaren. Göteborgarna började gräva i arkivet och fann en skatt.– Det här går inte an! Vi gör en opera, en tipspromenad och en parad.
Så att staden inte glömmer vad den gör, utbrast göteborgarna i kör.

* Från arabiskan, betyder ungefär: Jag svär vid Gud. Walla är även en amerikansk term inom ljudtekniken som syftar på
en grupp personer som upprepar ordet walla för att uppnå effekten av ett bakgrundsljud av olika mänskliga röster.
** Benämning på mänskliga handlingar som är tillåtet inom islam. Används även inom vissa grupper som ett ”modernt”
uttryck för något allmänt bra och positivt.

Scen 1
– Ni ska bygga ett hus som består av 90
eller 100 våningar. Det ska ligga i Lundbystrand,
i gamla varvet. Det ska vara ett
kontor för ert företag. (kraftig och uppmanande
röst)

Kajsa G. Eriksson and Fredric GunveTabloid:

Music by Pontus H.W. Gunve:
http://www.framtidskonsten.se/online/magazine/m10/ingrepp/ingrepp.html


Day one 13 May Movie trailer
Day two 14 May Picknic
Day three 15 May Opera: Human Garden
Day four 16 May Documentation


Program:
http://www.konst.gu.se/digitalAssets/1306/1306520_ingreppprogram.pdf

Shirt and Trousers

InquiryPosted by Fredric Gunve 14 Sep, 2012 12:55
Shirt and Trousers - Skjorta och Byxa
This story, about a shirt and a pair of trousers, starts a weekend in April
2009.
I work as a teacher in a fashion school in Göteborg. I like this job, it gives
me the opportunity to try out different ideas I have concerning
performance, art, fashion and teaching.


"The shirt looked like a “normal guy shirt”, but this one was double, like
two shirts on top of each other. The trousers were designed as a pair of
jeans, but made in wool instead of denim. The inside of the pockets were
made from the same fabric as the shirt, with the same pattern and all. It
was a complete outfit, and when I tried it one I looked like an average
man in contemporary western society. At first it made me think of some
kind of normality camouflage, a dress to go unnoticed in. But then I
realized, it was an outfit I had seen before. It was my physic and math
teacher from high school, it was the ”uniform” of C.G. There was no
question about it, this outfit were put there for me me to buy it."

PDF: Shirt and Trousers - Skjorta och Byxa


How to use what you find, and connect that to something larger than your self.

Den yttre omkretsen

InquiryPosted by Fredric Gunve 14 Sep, 2012 12:45
Den yttre omkretsen Instalation - The outer circumference

http://www.framtidskonsten.se/online/magazine/outrCirc08/ram.htmlUtställningen den Yttre Omkretsen och magasinet the Next BIG Thing
...närvaro, hopp och sökandet efter ett botemedel mot hopplöshet. Varje dag ären sida i fanzinet Next BIG Thing som innehåller potential till fantastiska framtider.

Installation, performance, office and more.
Artifacts: My Tie My Penis and Partner Shirts
How to create a modern dance group

InquiryPosted by Fredric Gunve 14 Sep, 2012 12:08

- I can't believe it's not sugar ! - How to create a modern dance group
http://www.moderndance.framtidskonsten.se/#home

I can't believe it's not sugar !

Four art forms met to create a dance show. The Dancer went away.

The author Linn Hansén, the musician Christoffer Berg and the artist Fredric Gunve presents I can't believe it's not sugar – how to create a modern dance group, a dance show where the conflict, or the agreement, between presence and absence of dance is shown on stage.
They will answer the question: What is DANCE?


Röhsska museet, Göteborg, Sweden, "Love love / Dans- och teaterfestivalen" 17 of August 2008, 19:00

Slide show: http://www.dance.framtidskonsten.seVIDEO CLIP:

TRAILER:
http://www.youtube.com/watch?v=-wGzADYLt1Y&list=UUmVLDrpU0xwMz1JRhjP-3KQ&index=32&feature=plcpFrom the show:
http://www.youtube.com/watch?v=nr9MkyALbBk&list=UUmVLDrpU0xwMz1JRhjP-3KQ&index=28&feature=plcpEarly sketch:
http://www.youtube.com/watch?v=NkMGfY-HBAo&feature=BFa&list=UUmVLDrpU0xwMz1JRhjP-3KQ
www.moderndance.framtidskonsten.se

Intervju

InquiryPosted by Fredric Gunve 14 Sep, 2012 12:02


http://radikalpedagogik.blogspot.se/p/intervjuerinterviews.html

Har du en pedagogisk vision?

Min vision är att förena de mest intressanta metoder som konst och pedagogik har. Och sedan genom det som uppstår hitta eller skapa olika sätt att leva bra liv på. Jag försöker inspirera mig själv och andra att hitta alternativ till samtidens fixering vid objekt (och pengar) som värdemätare för ett bra liv. Kanske använder jag mig av undervisningssituationer för att bygga upp skydd eller rustningar mot en yttre världs konstanta anfall mot ett fritt tänkande (utan att exakt veta vad ett fritt tänkande är). Den konstnärliga och pedagogiska visionen blir ett livslångt existentiellt arbete som innefattar allt från mitt privata, professionella och sociala liv. På ett plan är min vision ytterligare en i mängden av försök att besvara frågorna: Vad är meningen med livet, och hur skapar vi förutsättningar för att kunna leva lyckliga och rättvisa liv?Mitt intresse ligger i lärandet som en kreativ handling, ett dynamiskt, performativt och dramatiserat lärande, där olika former av ”lek” iscensätts mellan studenter och lärare. Här har jag tagit steget längre och utvecklat min egen undervisning som konst och konsten som undervisning. Denna upplösning av disciplinerna är för mig en logisk konsekvens av hur institutionaliserad konstutbildning, och lärarrollen där inom, har utvecklats. Kanske handlar denna typ av utbildning om att skapa en situation för dynamiskt lärande. Mitt sätt att arbeta bygger på performativtet där gruppens kollektiva kunskaper förs fram och används som en del av undervisningen, men även på ett dynamiskt där det icke verbala handlandet ingår som en viktig del.
I mitt pedagogiska och konstnärliga arbete utgår jag från parallellitet, mångfald och en öppenhet för paradoxer, som jag använder mig av och presenterar i undervisningen. Grundtanken är att allt förmedlar kunskap, allt man gör och säger kommunicerar, vilket jag bland annat påvisar genom hur jag använder mig av texter, bilder, kläder och iscensättningar.

Vem och vad inspirerar dig?
Just nu fascineras jag av Performance Studies och kombinationen av konst och undervisning. Hur kan konstnärer och lärare arbeta tillsammans, vilka erfarenheter och blandningar kan dessa två grupper förena? Sånt tänker jag på.

Vilken roll tror du att pedagogik skulle kunna ha, utanför skolor och universitet?
Pedagogik finns inte bara på olika utbildningsinstutioner, det är mer levande än så. Men i vardagslivet kanske många inte ser eller kallar sina handlingar för pedagogiska. Här är vi tillbaka vid uppmärksamheten. Om vi kan se att hur och vad vi gör när vi diskar, kliver på bussen, tittar på TV eller stoppa strumpor faktiskt har pedagogisk betydelse, och är i sig själva politiska och identitetsskapande handlingar, kanske en samhällsförändring möjliggörs. Jag tror på att våga lägga till, att blanda, inte separera och renodla utan istället våga öppna för kaotiskt mycket. Allt kommunicerar och av allt utvecklas vi, det handlar om att notera och kunna analysera den utveckling och det lärande vi konstant är i.

« Previous